Thursday, March 30, 2017

Философийн Фундаментал Сэтгэлгээний Сургууль: Мал уу, Хүн үү: Би хэн бэ?

Философийн Фундаментал Сэтгэлгээний Сургууль: Мал уу, Хүн үү: Би хэн бэ?: 2487 жилийн өмнө төрсөн Сократ үнэн мөнийг хайж философидсоныхоо төлөө "иргэдийн санаа сэтгэлийг үймүүллээ" гэдэг шалтгаар шүүхээс...

No comments:

Post a Comment